Sveta krizma u župi

Slavlje svete krizme u našoj župi bilo je 26. svibnja. Pod tom svetom misom 30ero krizmanika naše župe primilo je sakramenat kršćanske zrelosti i zauzetosti za sveto Evanđelje. Istina je da ne mogu svi imati istu mjeru zauzetosti, ali treba imati vjere u Boga i povjerenja u mlade ljude. Krizmatelj je bio, u ime biskupa Josipa Mrzljaka, preč. Damir Bobovec. Naglasio je kako je krizma ne samo dar za osobnu izgradnju, nego i dar na korist cijeloj zajednici. Neka nam župa uvijek cvijeta mladošću, mudrošću i novim duhovnim zvanjima.

© Župa sv. Vida i sv. Jurja Mađarevo | Dizajn: NiV